Uobičajeno je da se kod žena koje su spolno aktivne ginekološki ultrazvučni pregled vrši kroz rodnicu uz upotrebu takozvane vaginalne ultrazvučne sonde. Cilj pregleda je vizualizacija položaja, građe i veličine maternice, izgled i debljina sluznice maternice te položaj, građa i funkcija jajnika. Za takav pregled se obično koristi 2D UZV, a za prikaz oblika unutrašnjosti maternice se koristi 3D UZV pomoću kojega se otkrivaju prirođene nepravilnosti kao što su maternične pregrade, dvostruka maternica i slično. U slučaju pronalaska patoloških tvorbi na maternici i jajnicima kao što su: polip, miom, ciste, dermoidini teratomi, endometriomi, tumorske solidne i cistične tvorbe, aktivira se Color Doppler funkcija radi pregleda krvnih žila u samoj tvorbi.