Palpatorni pregled se radi sa svrhom utvrđivanja položaja, konzistencije i veličine maternice te jajnika i njihovih međusobnih odnosa, te točnijeg lociranja eventualne boli. Pacijentica se nalazi na ginekološkom stolcu, u tipičnom položaju za ginekološki pregled. Sami palpatorni pregled se vrši tako da se kažiprst i srednji prst liječnika uvedu u rodnicu, a dlan druge ruke postavi na donji dio trbuha pacijentice.